Наукові заходи

Одним з найважливіших завдань, які стоять перед Українсько-туркменським культурно-освітнім центром є розвиток науково-дослідницької діяльності туркменських студентів. В умовах глобалізації, екологічних проблем і переходу до інформаційної цивілізації наукові знання перетворилися в основний чинник виробництва поряд з природними ресурсами, робочою силою і капіталом.

1

Круглий стіл на тему

«Україна і Туркменістан: сьогодення і майбутнє»

12124223254

Проректор з наукової роботи та міжнародного співробітництва,

к.і.н., доц. Сокирська В.В. нагороджує кращих студентів науковців УДПУ

Основною метою організації і розвитку науково-дослідницької діяльності туркменських студентів є підвищення рівня наукової підготовки фахівців з вищою професійною освітою і виявлення талановитої молоді для подальшого навчання в аспірантурі і поповнення наукових і педагогічних кадрів університету.

3

Робота з науковою літературою в бібліотеці університету

 4

Обговорення сучасних наукових проблем, якими займаються туркменські студенти

 До основних напрямів наукової роботи центру відносяться:

1) виявлення найбільш обдарованих студентів, які мають виражену мотивацію до наукової діяльності;

2) підготовка туркменських студентів УДПУ імені Павла до виступів на конференціях різного рівня;

3) організація та проведення різноманітних заходів (виставок, круглих столів, семінарів, конференцій) на наукову тематику;

4) видання вузівського наукового збірника з результатами наукової роботи туркменських студентів;

5) забезпечення участі студентів у проведенні прикладних, фундаментальних, пошукових, методичних і педагогічних наукових досліджень за пріоритетними напрямами в різних областях науки і техніки.